10 October 2017

Oplossing voor medicijnafval stap dichterbij

Haarlem, 10 oktober 2017 | Jaarlijks komt er ongemerkt een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelresten via het riool in het oppervlaktewater terecht. Veel overtollige medicatie belandt in het huisvuil, omdat inzameling niet overal eenvoudig en goed geregeld is. Om deze en andere negatieve effecten op het milieu tegen te gaan, gaat farmaceut Teva het inzamelen van restmedicatie en doordrukstrips organiseren. Bezoekers van de apotheek kunnen hun medicijnafval deponeren in de teva retourbox. Het bedrijf is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met de Thio Pharma apotheken, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het recyclingbedrijf Renewi.

Samenleving en overheid maken zich steeds meer zorgen over de toename van geneesmiddelsporen in de afvalberg en het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat naar schatting 140 ton geneesmiddelresten in het oppervlaktewater worden geloosd. Er worden ook veel lege doordrukstrips bij het huisafval gedaan. Deze doordrukstrips bevatten meestal een combinatie van milieubelastende materialen zoals aluminium en plastic.

Farmaceut Teva Nederland is een pilotproject begonnen bij 20 Thio Pharma apotheken door de plaatsing van de teva retourbox, om in apotheken een praktische en milieubewuste oplossing te bieden. Bezoekers van de apotheek kunnen hun restmedicatie en lege doordrukstrips deponeren in de teva retourbox. Er worden ook verzamelzakjes beschikbaar gesteld om gratis aan patiënten mee te geven, waarin de lege doordrukstrips kunnen worden verzameld. Dit heeft tot doel om een nóg betere afvalscheiding te bereiken. Met dit unieke en milieubewuste initiatief is Teva Nederland de eerste geneesmiddelenfabrikant die apotheken en consumenten een oplossing aanreikt op dit gebied.

Teva Nederland is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, het recyclingbedrijf Renewi en de Thio Pharma apotheken. Gezamenlijk hebben zij het belang erkend van een beter georganiseerde inzameling van medicijnresten en lege verpakkingen. Op deze manier wordt een structurele verbetering aangebracht in dit proces, waarbij de inzameling tot en met het ophalen georganiseerd worden. Lees meer over het teva retourbox initiatief op MyTeva, de informatieve webportal van Teva Nederland, te bereiken via www.teva.nl. Neem voor meer informatie contact op met:

Teva Nederland: de heer René Klasen, telefoon 06 5178 4728.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: de heer Bernd Bodewes, telefoon 06 2180 3199.

Over Teva Nederland

Teva in Nederland is een allround farmaceutisch bedrijf, gevestigd in Haarlem, dat actief is in de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen, toedieningshulpmiddelen en zelfzorgproducten. Teva Nederland is onderdeel van Teva Pharmaceutical Industries. De Nederlandse bedrijfsactiviteiten van Teva bestaan uit sales & marketing, onderzoek & ontwikkeling en productie. Teva R&D in Nederland geldt als ‘Center of Expertise’ voor de ontwikkeling van complexe injecteerbare producten op basis van nanotechnologie en nieuwe toedieningsvormen op het gebied van kanker. In Haarlem produceert Teva een breed assortiment injecteerbare medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Daarnaast produceert Teva medicijnen voor de behandeling van astma en andere chronische longaandoeningen. In Nederland is Teva een van de grootste leveranciers van medicijnen. Eén op de zes geneesmiddelen die Nederlandse apothekers afleveren is afkomstig van Teva. Ga voor meer informatie naar www.teva.nl


Over het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een onafhankelijke instelling die de kwaliteit, de veiligheid en de betaalbaarheid van het gebruik van geneesmiddelen wil verbeteren. Het IVM geeft scholing aan artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners; voert projecten uit in instellingen en ziekenhuizen; geeft informatie aan artsen over hun voorschrijfgedrag; voert landelijke campagnes uit, bijvoorbeeld over geneesmiddelen en verkeer; helpt apothekers om de kwaliteit verder te verbeteren; ondersteunt drogisten met betrouwbare informatie over geneesmiddelen; verzamelt patiëntervaringen via www.meldpuntmedicijnen.nl. Meer informatie vindt u op www.medicijngebruik.nl


Over Thio Pharma

Thio Pharma is een bedrijf dat op een groot aantal terreinen in de gezondheidszorg actief is. Naast hulpmiddelen en klinieken vallen 33 apotheken onder de Thio Pharma groep. Centraal in deze apotheken staan klantvriendelijkheid, kennis en innovatie. De ambitie om steeds de beste zorg te willen leveren vertaalt zich in specialisatie in complexe zorg zoals verpleeghuiszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten en intensieve zorg aan huis. Thio Pharma ziet dat met name in de eerste lijn de complexiteit flink toeneemt. Thio Pharma Apotheken probeert dit overzichtelijk en duidelijk te houden, door onder andere innovaties zoals de medicijnkaart. Meer informatie vindt u op www.thiopharma.nl


Over Renewi

Renewi, opgericht in 2017 na afronding van de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV, is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat ideaal is gepositioneerd om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen waar de maatschappij vandaag de dag mee kampt, op te lossen: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen. Met meer dan 8.000 medewerkers in negen landen in Europa en Noord-Amerika, beschikt het bedrijf over veel kennis met een uitgebreid aanbod van afvalbeheerproducten en diensten. Voor Renewi is afval een manier van denken, een kans. Wanneer het bedrijf iemands afval ophaalt, geeft Renewi het een nieuw leven. Renewi verwerkt een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten. In dit proces beschermt Renewi de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en stellen klanten in staat om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Boven alles is Renewi betrokken en bevlogen over de eigen missie: afval bestaat niet.