Afbeelding homepage ajovy.nl.png

Deze website bevat technische productinformatie over het medicijn AJOVY® (fremanezumab).

Voor wie is AJOVY® (fremanezumab) bedoeld?

AJOVY® is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per maand.01

Inloggen professionals

Inloggen Inloggen professionals

Inloggen patiënten

Ben je patiënt en heb je AJOVY voorgeschreven gekregen van je arts? Dan vind je meer informatie op www.care4migraine.nl/ajovy.


Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl.

Download hier de bijsluiter en SmPC >


Referentie

  1. Back to contents.

    AJOVY 225 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit en voorgevulde pen - Samenvatting van de productkenmerken. Teva GmbH, Ulm, Duitsland, 28-03-2019. (Laatste herziening 7 juni 2022)