Cinqaero logo.png

Effectiviteitsdata

three-effects-300x281.png

CINQAERO® is geïndiceerd als aanvullende therapie voor gebruik bij volwassen patiënten met ernstig eosinofiel astma die niet afdoende onder controle was ondanks hooggedoseerde inhalatiecorticosteroïden plus een ander geneesmiddel voor onderhoudsbehandeling.1

De werkzaamheid van CINQAERO® bij eosinofiele astma (eosinofielen in het bloed ≥ 400 cellen / µl ) is beoordeeld in drie gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken (onderzoek I tot III2,3) met een duur van 16 tot 52 weken, met 1.268 patiënten met matige tot ernstige astma die niet afdoende onder controle was bij midden- tot hooggedoseerde inhalatiecorticosteroïden (ICS) plus een ander geneesmiddel voor onderhoudsbehandeling; eerdere immunotherapie met stabiele allergenen was toegestaan.1

Niet alle patiënten die deelnamen aan de studies vallen binnen de indicatie die is goedgekeurd in Europa voor CINQAERO®.


Afname exacerbaties

Significante afname in het aantal klinische exacerbaties vs placebo1,2

Verbetering van de longfunctie
Snelle en blijvende verbetering van de longfunctie vs placebo (week 16 en week 52)*1,2

Verbetering kwaliteit van leven
Consistente verbetering van kwaliteit van leven vs placebo (AQLQ bij 16 weken en 52 weken)*1,2

De effectiviteitsdata komen uit twee verschillende fase III studies (welke onderdeel waren van het BREATH programma). In deze studies werden patiënten geïncludeerd met ongecontroleerd astma en verhoogde levels van eosinofiele cellen (≥ 400 cellen/µL) en behandeld met een gemiddelde tot hoge dosering ICS met of zonder aanvullende onderhoudsmedicatie.2 CINQAERO® dient alleen voorgeschreven te worden in lijn met de SmPC en bij patiënten waarvoor het is geïndiceerd.

CINQAERO® verlaagt significant het aantal exacerbaties vs placebo1,2

Resultaten van de totale populatie uit studies 3082 en 3083

graph_one_full.png


Een astma exacerbatie is omschreven als een verslechtering van de astmacontrole die de volgende medische interventie vereiste: gebruik van systemische corticosteroïden of toename in het gebruik van geïnhaleerde corticosteroïden gedurende 3 of meer dagen, en/of astma-gerelateerde eerstehulpbehandeling, inclusief tenminste één van de volgende punten: een ongepland bezoek aan de zorgverlener voor behandeling of het voorkomen van verergering van de symptomen, een bezoek aan de eerste hulp of ziekenhuisopname.2

CINQAERO® geeft een consistente verbetering van de longfunctie vs placebo* 1,2

Snelle en aanhoudende toename van de longfunctie vs placebo (vanaf week 4 t/m week 52)1,2

Aangepast obv Castro et al. 2015.

FEV1: Forced expiratory volume

CINQAERO® geeft een consistente verbetering van de kwaliteit van leven vs placebo*1,2

Verbeteringen in de astma kwaliteit van leven vragenlijst (AQLQ) binnen 16 weken en aanhoudend tot 52 weken1

Aangepast obv Castro et al. 2015.

*Secundaire eindpunt observaties

Referenties

  1. CINQAERO® Samenvatting van de productkenmerken. Teva Pharmaceuticals BV.
  2. Castro M et al. Lancet Respir Med 2015; 3: 355-366.
  3. Bjermer et al. Chest 2016;150:789-798.

Downloads

Samenvatting van de productkenmerken

Downloaden

Doseringsschema 

Downloaden Aanvragen

Doseringsschijf 

Aanvragen

Toedieningsposter 

Downloaden Aanvragen