Cinqaero logo.png

Veiligheidsdata


CINQAERO® laat een goed verdraagbaar bijwerkingenprofiel zien1

In klinische studies hebben 2.195 deelnemers minstens één dosis van CINQAERO® toegediend gekregen.1 De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd met CINQAERO® gedurende placebo gecontroleerde studies met een duur tot 52 weken en een intraveneuze toediening van 3 mg/kg (1.028 patiënten).1

table.png

Anafylactische reactie: een anafylactische reactie als ernstige bijwerking die gerelateerd is aan het gebruik van CINQAERO® was gerapporteerd in 0,19% van de patienten (3 van de 1.611) gedurende de klinische astmastudies (zie sectie 4.8 in de SmPC).1
De meest gerapporteerde bijwerkng tijdens de behandeling was verhoogde bloed creatinefosfokinase levels, wat bij ongeveer 2% van de patiënten voorkwam (zie setie 4.8 in de SmPC).1

Meer informatie over gerapporteerde bijwerkingen met CINQAERO® zijn terug te vinden in sectie 4.8 in de SmPC.

Referenties

  1. CINQAERO® Samenvatting van de productkenmerken. Teva Pharmaceuticals BV.

Downloads

Samenvatting van de productkenmerken

Downloaden

Doseringsschema 

Downloaden Aanvragen

Doseringsschijf 

Aanvragen

Toedieningsposter 

Downloaden Aanvragen