Spiromax_logo-removebg-preview.png

Voor de behandeling van luchtwegklachten

Medicijnen inhaleren

Veel mensen met luchtwegklachten (bv. astma of COPD) gebruiken medicijnen die ze moeten inhaleren met een inhalator. Door medicijnen juist te inhaleren, komen ze precies op de plek waar ze hun werk moeten doen en is de kans op bijwerkingen kleiner. Er zijn verschillende soorten medicijnen en deze zijn in verschillende inhalatoren beschikbaar. De verschillende inhalatoren hebben allemaal hun eigen kenmerken. Deze website geeft informatie over de Spiromax® en de medicijnen die u hiermee kunt inhaleren.

Wilt u meer informatie over de geneesmiddelen die beschikbaar zijn in de Spiromax, voer dan het registratienummer (EU nummer) in voor toegang tot dit gedeelte van de website. Het registratienummer staat op de verpakking van uw geneesmiddel.

Inloggen patiënten

Inloggen

Inloggen professionals

Inloggen

De Spiromax is een droog poeder inhalator. Dit betekent dat de werkzame stof in poedervorm aanwezig is in de inhalator. Volg voor een juist gebruik van de Spiromax de gebruiksinstructie nauwkeurig op.

Klaar voor gebruik in 1 stap

Open de beschermkap en de werkzame stof kan geïnhaleerd worden.

3-voudig feedback mechanisme

 • 'Klik’ geluid bij openen van de beschermkap
 • Lactose smaak na inhalatie
 • Teller

Bekijk hier de instructiefilm

Hoe gebruik ik mijn Spiromax?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

Als u voor het eerst de Spiromax gebruikt dient u de beschermfolie te openen en de inhalator uit de folie te halen. Vervolgens volgt u onderstaande stappen.


Open de beschermkap

Houd de inhalator rechtop, met de beschermkap naar beneden. Open vervolgens de beschermkap – u hoort een luide klik. Wanneer u de kap opent, meet het mechanisme in de inhalator nauwkeurig één dosis voor u af, klaar om geïnhaleerd te worden.

Adem uit

Adem rustig uit, voor zover dit comfortabel is – adem niet uit door uw inhalator.

Inhaleer de dosis

Plaats het mondstuk voorzichtig in uw mond tussen uw tanden en sluit uw lippen goed om het mondstuk heen. Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet afsluit met uw lippen of vingers. Adem nu zo diep en zo hard mogelijk in door uw mond, en haal vervolgens de inhalator uit uw mond.
Houd uw adem vast
Houd uw adem 10 seconden vast, of zo lang als dit comfortabel is voor u. Adem vervolgens rustig uit. Adem niet uit door uw inhalator.

Sluit de beschermkap

Als u klaar bent met inhaleren, kunt u de beschermkap sluiten. U kunt het mondstuk schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen water.

Wat zijn de do’s bij het gebruik van Spiromax?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Houd de inhalator rechtop met de beschermkap naar beneden
 • Open de beschermkap totdat u een luide klik hoort
 • Adem uit
 • Plaats tanden en lippen om het mondstuk
 • Adem zo diep en zo hard mogelijk in door uw mond
 • Houd uw adem 10 seconden vast of zo lang als comfortabel is
 • Sluit de beschermkap

Wat zijn de don’ts bij het gebruik van Spiromax?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Uitademen in de inhalator
 • Ventilatieopeningen afsluiten
 • De inhalator op een vochtige plek (bijvoorbeeld badkamer) bewaren

Hoe maak ik mijn Spiromax schoon?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

U kunt het mondstuk schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen water.

Hoe weet ik dat mijn Spiromax leeg is?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

De teller op de achterzijde van de Spiromax geeft het aantal nog aanwezige doses weer.*

*Goed om te weten

Als u per ongeluk de beschermkap opent en sluit zonder te inhaleren hoeft u zich geen zorgen te maken. Er wordt slechts één dosis tegelijk afgemeten voor elke inhalatie, ongeacht hoe vaak de beschermkap wordt geopend.

Het is echter beter om de beschermkap niet te openen en te sluiten zonder een dosis te inhaleren, omdat de dosisteller elke keer dat u de beschermkap sluit aftelt, zelfs als de dosis niet geïnhaleerd is.

Hoe kan ik de Spiromax het beste bewaren?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

U dient de Spiromax bij kamertemperatuur en op een droge plek te bewaren.

Hoe lang kan ik de Spiromax gebruiken?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

Exp 2020-01 betekent dat uw Spiromax houdbaar is tot en met januari 2020. Breng medicijnen waarvan de vervaldatum in het verleden ligt/is geweest altijd naar de apotheek terug en zorg meteen voor een nieuwe verpakking.

Als de Spiromax uit de folieverpakking is gehaald, is deze nog 6 maanden houdbaar. U kunt de datum waarop u hem uit de verpakking heeft gehaald noteren op het etiket van de Spiromax.

Wordt de Spiromax vergoed?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

Ja, de Spiromax wordt volledig vergoed door ziektekostenverzekeraars in Nederland.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan Teva snel nieuwe veiligheidsinformatie vaststellen. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via customerservice@tevanederland.com.