Midden in de samenleving

Als een van de grootste medicijnfabrikanten ter wereld heeft Teva niet alleen een grote verantwoordelijkheid naar patiënten, klanten, aandeelhouders en medewerkers, maar ook naar de samenleving als geheel. Teva in Nederland is zich terdege bewust van die maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie. Het is een van de pijlers waarop we onze activiteiten gebouwd hebben. Ook hier laten we ons leiden door ons doel: Improving health, making people feel better en onze kernwaarden: Getting it done together, Leading the way, Creativity where it matters, Caring en Making our families proud.

Goede zorg

Zorg voor het milieu, veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers staan hoog in ons vaandel. Wij hebben dit verankerd in het bedrijfsbeleid en gedetailleerde instructies, volgens ons interne Teva EHS zorgsysteem. Zo zorgen wij ervoor dat Teva voldoet aan de wet- en regelgeving en voor een continue verbetering van veiligheid, gezondheid en milieuprestaties. 

 

Gezondheid en vitaliteit

Wij zijn ervan overtuigd dat het investeren in lichamelijke en geestelijke gezondheid, kennis, vaardigheden en in persoonlijke ontwikkeling ertoe leidt dat medewerkers lekker in hun vel zitten. Wij stimuleren vitaliteit door sportieve activiteiten te organiseren, verantwoorde voeding te serveren in onze bedrijfsrestaurants en onze personeelsregelingen te baseren op duurzame inzetbaarheid.

Veiligheid

Om medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken maximaal te beschermen, bestrijden wij risico’s bij de bron. Wij doen dat door innovatieve technische oplossingen door te voeren waardoor de medewerker niet in aanraking kan komen met de gevaarlijke stoffen, door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen en door middel van voorlichting en procedures.

Milieu

Wij willen alleen werken met leveranciers (van actieve grondstoffen, primaire verpakkingsmaterialen en bedrukt verpakmateriaal) die zich inspannen om negatieve milieueffecten te verminderen. Ook hebben wij maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat verontreiniging van het oppervlaktewater zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Ongebruikte medicijnen? Gooi ze niet weg, maar lever ze in!

Wij hebben de teva retourbox ontwikkeld voor de inzameling van restmedicatie en lege doordrukstrips. Zo helpen wij samen met apotheken en consumenten voorkomen dat geneesmiddelenresten in het oppervlaktewater belanden via het riool en het huisafval. Alle apotheken in Nederland die medicijnresten en lege doordrukstrips op milieubewuste manier willen inzamelen en laten verwerken kunnen de teva retourbox bij ons aanvragen. 

Meer informatie..

Sponsoring en samenwerking met patiëntenverenigingen

Gezondheidszorg is niets meer en niets minder dan een gedeelde inspanning om het welzijn van mensen te behouden of te verbeteren. Dat is een inspirerende opdracht, waaraan Teva in Nederland een bijdrage levert. We doen dat door blijvend te investeren in farmaceutische vernieuwing. We  investeren actief in onderzoek naar neurologie en pulmonologie en zoeken de samenwerking met onder andere zorgverleners, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheid, om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Teva ondersteunt en werkt ook samen met patiëntenorganisaties om deze gezamenlijke missie te realiseren. Patiëntenorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van patiënten en hun families. Kwaliteit van leven van patiënten staat centraal bij Teva, daarom ontwikkelt Teva ook Patiënten Service programma’s om patiënten en hun familie te ondersteunen tijdens de behandeling.