Sponsoring en samenwerking met patiëntenverenigingen

Gezondheidszorg is niets meer en niets minder dan een gedeelde inspanning om het welzijn van mensen te behouden of te verbeteren. Dat is een inspirerende opdracht, waaraan Teva in Nederland een bijdrage levert. We doen dat door blijvend te investeren in farmaceutische vernieuwing. We  investeren actief in onderzoek naar neurologie en pulmonologie en zoeken de samenwerking met onder andere zorgverleners, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheid, om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Teva ondersteunt en werkt ook samen met patiëntenorganisaties om deze gezamenlijke missie te realiseren. Patiëntenorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van patiënten en hun families. Kwaliteit van leven van patiënten staat centraal bij Teva, daarom ontwikkelt Teva ook Patiënten Service programma’s om patiënten en hun familie te ondersteunen tijdens de behandeling.