Veiligheid

Om medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken maximaal te beschermen, bestrijden wij risico’s bij de bron. Wij doen dat door innovatieve technische oplossingen door te voeren waardoor de medewerker niet in aanraking kan komen met de gevaarlijke stoffen, door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen en door middel van voorlichting en procedures.