Voor zorgverleners: MyTeva

Op MyTeva vindt u informatie voor healthcare professionals over medicijnen, die we volgens wet- en regelgeving alleen mogen tonen aan professionals in de zorg die bevoegdheid hebben om geneesmiddelen voor te schrijven of ter hand te stellen.

Ga naar MyTeva