Technologie

Unieke, actieve en gecontroleerde absorptie van fentanyl

Toediening

In contact met speeksel wordt koolzuur (H2CO3) gevormd. Hierdoor verlaagt de pH...

Oplossing

...en komt geïoniseerd fentanyl versneld vrij.

Absorptie

Koolzuur lost op in CO2 en H2O. Hierdoor stijgt de pH weer en wordt fentanyl versneld transmucosaal geabsorbeerd.


De opname van fentanyl is sneller en completer met de OraVescent Technology dan zonder deze technologie. 01

technologie2.jpg


Slatkin N, Xie F, Messina J, Segal T.

Effectiviteit Effentora®

Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie, waarin pijverlichting was een van de secundaire eindpunten. Verbetering in het verschil in de pijnintensiteit werd al binnen 10 minuten waargenomen bij Effentora versus placebo (statistisch significant). 02

Wist u dat...?

 • Doordat Effentora® oplost “voelt de patiënt dat het werkt” 03
 • 95% van de patiënten vindt dat Effentora® sneller werkt dan hun eerder gebruikte SAO 04
Slatkin et al.

Patiënten tevredenheidsonderzoek

88% van de patiënten had algehele voorkeur voor Effentora® in vergelijking met hun eerdere BTcP medicatie (n=81). 05


 1. Back to contents.

  Pather et al. Drug Deliv Technol 2001; 1:54-57.

 2. Back to contents.

  Slatkin N, Xie F, Messina J, Segal T. Fentanyl buccal tablet for the relief of breakthrough pain in opioid-tolerant patients with cancer-related chronic pain. J Support Oncol 2007;5:327–34.

 3. Back to contents.

  Effentora® SmPC 23 augustus 2012

 4. Back to contents.

  Weinstein SM, Messina J, Xie F. Fentanyl buccal tablet for the treatment of breakthrough pain in opioïd-tolerant patients with chronic cancer pain: a long-term, open-label safety study. Cancer 2009;11:2571–9

 5. Back to contents.

  Slatkin et al. J. Support Oncol 2007; 5:327-334.
  Lange termijn, open-label veiligheid studie in 232 patiënten. Primaire eindpunt: veiligheid. Patient tevredenheid (bepaald via 'patientAssessment of Medication questionnaire') was een van de secundaire eindpunten gemeten in 25% van patiënten.