Over Thiosix

Over Thiosix

U heeft Thiosix® (tioguanine) van uw arts voorgeschreven gekregen. Thiosix is een medicijn voor de behandeling van inflammatoire darmziekten. Dit zijn chronische darmontstekingen, ook wel IBD (Inflammatory Bowel Disease) genoemd. De twee meest voorkomende inflammatoire darmziekten zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Deze website geeft informatie over de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en de behandeling met Thiosix. Wij raden u aan de bijsluiter van Thiosix aandachtig door te lezen. Deze website vervangt de bijsluiter niet. Heeft u na het lezen van deze website of de bijsluiter vragen? Neem dan contact op met uw MDL-arts of MDL-verpleegkundige.

Wat is Thiosix (tioguanine) en voor wie is het bedoeld?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Thiosix is bestemd voor de onderhouds­behan­deling van inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). De werkzame stof van Thiosix is tioguanine.

Thiosix wordt voorgeschreven aan volwassenen met inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Thiosix kan door uw arts worden voorgeschreven wanneer u niet reageert op een behandeling met azathioprine of mercaptopurine of wanneer u intolerant bent voor deze behandeling.

Voor wie is Thiosix bedoeld?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Thiosix wordt voorgeschreven aan volwassenen met inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Dit is mogelijk wanneer behandeling met azathioprine of mercaptopurine niet of onvoldoende helpt, of wanneer deze medicijnen niet worden verdragen.

Hoe werkt Thiosix (tioguanine)?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

De werkzame stof van Thiosix is tioguanine. Deze stof onderdrukt de ontsteking en remt de ziekte af. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat uw klachten verminderen. Thiosix kan voor een langere periode worden voorgeschreven en wordt daarom ook wel onderhoudstherapie genoemd.

Wanneer kan met Thiosix worden gestart?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Het gebruik van Thiosix kan uitsluitend worden gestart wanneer het wordt voorgeschreven door een arts, meestal een MDL-arts. Het is dan ook alleen op recept verkrijgbaar. Een arts schrijft Thiosix voor als blijkt dat andere medicatie niet of onvoldoende werkt, of wanneer het niet verdragen wordt.

Hoe zit het met vergoeding?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Thiosix is volledig vergoed (zonder bijbetaling) voor de behandeling van volwassen IBD-patiënten die niet of onvoldoende reageren op of intolerant zijn voor azathiopurine (AZA) en mercaptopurine (6MP) en Thiosix niet gebruiken in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab. De vergoeding komt vanuit de basisverzekering en valt onder het verplicht eigen risico.

Welke doseringen zijn beschikbaar?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Thiosix is beschikbaar in twee doseringen:

  • tablet 10 mg tioguanine
  • tablet 20 mg tioguanine

De voor u geschikte dosering wordt door uw arts vastgesteld.

THIOSIX 10 MG.png

THIOSIX 20 MG.png

Hoe moet ik Thiosix innemen?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

De tablet moet u doorslikken zonder te kauwen met een half glas water. Uw lichaam neemt Thiosix het best op als u het inneemt op een lege maag, dit is een half uur voor of 1 uur na de maaltijd.

Hoe vaak moet ik Thiosix slikken?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De dosis en de duur van de behandeling worden voor iedere patiënt individueel vastgesteld door de arts, zie de voor u bestemde aanwijzingen op het etiket.

Hoe moet ik Thiosix bewaren?

Uitvouwen/samenvouwen in-/samenvouwen

Er zijn geen speciale bewaarcondities voor Thiosix. Het moet op een droge plek buiten het bereik en zicht van kinderen worden bewaard. Ook mag het niet meer worden gebruikt na de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking onder EXP).

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.


Ga terug naar Thiosix homepage
´╗┐ ´╗┐