Mijn Geneesmiddel in Beeld®

In één oogopslag alles over uw medicijnen.


Mijn Geneesmiddel in Beeld

Niet alle patiënten weten altijd raad met hun medicijnen. Dit komt vaker voor bij patiënten die veel verschillende medicatie gebruiken. Het lukt namelijk niet elke patiënt om daarbij altijd het overzicht te hebben en te houden. Teva biedt ondersteuning hierbij door middel van Mijn Geneesmiddel in Beeld. 

Wat is Mijn Geneesmiddel in Beeld?

Mijn Geneesmiddel in Beeld is een overzicht van alle praktische informatie die u nodig heeft over uw medicijnen. Zo ziet u in één oogopslag welke middelen u moet nemen, in welke dosering, op welke tijdstippen. Mijn Geneesmiddel in Beeld is een service van uw apotheek. Sinds januari 2020 kunt u uw apotheek er om vragen.

Mijn Geneesmiddel in Beeld store locator

Zoek een apotheek in de buurt
Voor wie is deze service bedoeld?

Mijn Geneesmiddel in Beeld helpt uw geneesmiddelen uit elkaar te houden. Het is bedoeld voor iedereen die meerdere geneesmiddelen krijgt voorgeschreven.

Waarom is deze service ontwikkeld?

Wie meerdere geneesmiddelen gebruikt, kan ze gemakkelijk door elkaar halen. Ieder geneesmiddel heeft zijn eigen kleur, vorm, en instructies voor gebruik. Niet eenvoudig om te onthouden voor meerdere geneesmiddelen tegelijk! Mijn Geneesmiddel in Beeld laat u letterlijk zien wat u gebruikt: de verpakking en tablet bijvoorbeeld. Dat maakt het zo overzichtelijk en uniek. 

Welke informatie bevat Mijn Geneesmiddel in Beeld?

Van elk geneesmiddel dat u gebruikt, bevat Mijn Geneesmiddel in Beeld de volgende gegevens:

  • De naam van het geneesmiddel, met een afbeelding van de verpakking.
  • Een afbeelding van het geneesmiddel zelf, die ook laat zien hoe groot de tablet, capsule etc. is.
  • De voorgeschreven dosering.
  • De frequentie en het tijdstip van gebruik.
  • Wat het geneesmiddel doet/waar het voor is.
  • Instructies bij het gebruik.

Klik hier om het volledige scherm te bekijken - PDF formaat

Klik hier om het volledige scherm te bekijken


Vervangt deze service de bijsluiters van mijn geneesmiddelen?

Nee. Mijn Geneesmiddel in Beeld is nadrukkelijk niet bedoeld om de plaats in te nemen van bijsluiters. U wordt aangeraden van elk geneesmiddel dat u gaat gebruiken, eerst de bijsluiter te raadplegen. 

Wanneer is Mijn Geneesmiddel in Beeld verkrijgbaar?

Sinds januari 2020 is deze service beschikbaar bij steeds meer apotheken. Vraag ernaar bij uw apotheek.

Mijn Geneesmiddel in Beeld store locator

Zoek een apotheek in de buurtNL/GEN/19/0075