Open en transparant zijn

Wij doen al het mogelijke om de hoge normen te handhaven voor de manier waarop we onze medicijnen promoten en in het transparant zijn over hoe wij werken.

We vinden het erg belangrijk dat we de details delen van onze relaties met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiëntenorganisaties. Ook vinden we het belangrijk om transparant te zijn over alle donaties en subsidies aan instellingen, organisaties of verenigingen waarin beroepsbeoefenaren zitting hebben en/of die zorg verlenen of onderzoek doen.

Teva meldt elk jaar de financiële relaties in overeenstemming met de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame aan het Transparantieregister Zorg.

Ondersteuning van de ontwikkeling en het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen worden niet in dit register vermeld. In 2022 heeft Teva 309.776 EUR (excl. BTW). uitgegeven aan de ondersteuning van geneesmiddelenonderzoek in Nederland.

Wij geloven in de waarde van onze relaties met patiëntenorganisaties

We doen ons best om een beter begrip van de behoeften van patiënten te krijgen en integreren dat inzicht in onze organisatie. Op deze manier zorgen we voor transparante partnerschappen. Deze staan centraal ​​in ons werk om patiënten en hun zorgverleners te ondersteunen op weg naar een betere gezondheid en een gelukkig leven.

Onze relaties met patiëntenorganisaties

 

NPS-NL-NP-00022