Uw migrainepatiënt aanmelden voor AJOVY® (fremanezumab)

U kunt uw patiënt digitaal aanmelden via http://bhszorgsupport.brocacef.nl.
Nog niet eerder een patiënt digitaal aangemeld? Registreer dan eenmalig door op de knop “registreer” te klikken en de stappen te volgen.

Kiest u liever voor de papieren aanmeldprocedure? Hier vindt u de formulieren die u nodig hebt.

Ik wil mijn patiënt met chronische migraine aanmelden voor vergoed AJOVY

toggle more information
Receptformulier
Artsenverklaring

Ik wil mijn patiënt met episodische migraine aanmelden voor deelname aan het AJOVY Early Access Programma

toggle more information
Receptformulier
Aanmeldformulier
Informatiebrief

Mijn patiënt wil AJOVY zelf betalen

toggle more information
Receptformulier

Hoe meld ik mijn patiënt aan via de papieren procedure?

  1. Verzend de ingevulde en door de arts ondertekende formulieren naar Brocacef Healthcare Services (BHS) via fax (030 24 52 777) of e-mail (apotheekbhs@brocacef.nl).
  2. BHS neemt contact op met de patiënt om een afspraak te maken voor (gekoelde) thuislevering van AJOVY en voor injectie-instructie aan huis door de Care4migraine-verpleegkundige.
  3. Ook zorgt BHS voor ondertekening van het Informed Consent formulier door de patiënt.
  4. Herhaalrecept: bij het aflopen van een recept neemt BHS contact met u op.

Heeft u vragen over de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Brocacef Healthcare Services: 030-2450273

AJO-NL-NP-00086