Educatieve materialen

Placebo's aanvragen

Voor een goede controle van astma en COPD is de juiste manier van inhaleren belangrijk

Lees verder

Zorgatlas

Zorgatlas Inhalatie Technieken met LAN-protocollen en IMIS-instructiekaarten (10 inhalatoren)

Lees verder

Whitepapers

Wat te doen voor een optimale luchtbehandeling - De 7 do's en het waarom

Lees verder

Boekje Feiten en Fabels

Boekje met feiten en fabels over inhaleren

Lees verder

Placebo's en demonstratiemateriaal aanvragen

Patiënten inhalatie instructie optimaliseren door placebo handling te oefenen

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

Voor een goede controle van astma en COPD is de juiste manier van inhaleren belangrijk. Goed gebruik van de inhalator bepaalt de hoeveelheid van de dosis die de patiënt daadwerkelijk binnen krijgt.1-4 Helaas worden er in de praktijk nog steeds veel fouten gemaakt5 waardoor de gewenste resultaten niet altijd bereikt worden4. De combinatie van inhalator, patiëntvaardigheden en begeleiding door u als zorgverlener speelt hierin een cruciale rol.

Daarom stelt Teva u als zorgprofessional kosteloos placebo inhalatoren ter beschikking, zodat u met uw patiënt de juiste handlingsvaardigheden kunt oefenen.

Kosten: deze placebo’s worden door Teva kosteloos ter beschikking gesteld, als educatief ondersteunend materiaal, aan zorgprofessionals in de longzorg, passend binnen de CGR geldende regels.

Monitoring: Teva zal uitgifte van inhalator placebo’s vastleggen in een database zodat updates en uitgifte correct gewaarborgd zijn.

Maatwerk: indien er voor u als zorgprofessional geen passende placebo aanvraag mogelijk is denken wij graag met u mee. Dat geldt ook indien u op zoek bent naar aanvullende informatie. Neem daarvoor contact op met uw lokale contactpersoon van Teva Nederland of mail ons via: TevaRespiratoir.TevaNL@TevaNederland.com

Vraag placebo inhalatoren aan

[1] Molimard M et al. J Aerosol Med, 2003; 16(3): 249–54.
[2] Price D et al. Resp Med, 2013; 107: 37–46.
[3] Giraud V, Roche N. Eur Resp J, 2002;19: 246–51.
[4] Melani AS et al. Resp Med, 2011; 105: 930–8.
[5] Persbericht Long Alliantie Nederland (LAN) 2014. NL/SPIRO/17/0015t

 Zorgatlas

Zorgatlas Inhalatie Technieken; met LAN-protocollen en IMIS-instructiekaarten

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

De Zorgatlas Inhalatie Technieken is onderdeel van de educatieve ondersteuning die Teva Respiratoir, in samenwerking met enkele landelijke belangenverenigingen, aanbiedt in de vorm van geaccrediteerde nascholingen, inhalatieprotocollen en instructiematerialen.

Over deze ZorgAtlas:

Sinds het verschijnen drie jaar geleden is deze ZorgAtlas het meest gebruikte naslagwerk om inhalatieinstructies protocollair en gestandaardiseerd te begeleiden. Met de uniforme LAN-protocollen en IMIS-instructiekaarten biedt deze uitgave alle geactualiseerde informatie voor 2017. Daarnaast treft u ook praktische handvatten, achtergrondinformatie en instructiemateriaal. Nieuw is dat “waarom vragen” en actuele onderwerpen als inhalatiekracht worden behandeld door het expertisecentrum op dit gebied.

Voor een goede controle van astma en COPD is de juiste manier van inhaleren belangrijk. Goed gebruik van de inhalator bepaalt de hoeveelheid van de dosis die de patiënt daadwerkelijk binnen krijgt.1-4 Helaas worden er in de praktijk nog steeds veel fouten gemaakt5 waardoor de gewenste resultaten niet altijd bereikt worden4. De combinatie van inhalator, patiëntvaardigheden en begeleiding door u als zorgverlener speelt hierin een cruciale rol.

Over Teva Respiratoir:

Teva Nederland heeft een breed scala aan behandelmogelijkheden voor respiratoire aandoeningen; van kind tot senior, op het gebied van astma, COPD, CF en oncologie.

Middels de ZorgAtlas willen we onze langdurige toewijding aan de longzorg in Nederland onderschrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat deze Zorgatlas u en de patiënt in de dagelijkse praktijk ondersteuning biedt.

Welke ZorgAtlas Inhalatie Technieken past bij uw praktische uitvoering? (2 opties)

Teva biedt zorgprofessionals zowel de gedrukte versie, bestaande uit 2 klappers, als de digitale versie aan die geschikt is voor tablet of smartphone. Uiteraard verschillen deze twee opties in mogelijkheden in educatie en communicatie met uw patiënt.

Zorgatlas Inhalatie Technieken

Voor wie?

De ZorgAtlas Inhalatie Instructie is geschikt voor alle zorgprofessionals die dagelijks goed gebruik van inhalatiemedicatie nastreven bij hun longpatiënten. Hierbij zowel gebruikmakend van visuele plaatjes, eenduidig gebruik van instructietermen en een vast stappenplan volgens de richtlijnen van de LAN en IMIS. Teva stelt deze ZorgAtlas beschikbaar voor die zorgprofessionals die binnen de regels van de CGR (College Geneesmiddelen Reclame) dergelijk educatief instructiemateriaal mogen ontvangen.

De ZorgAtlas kan zowel in de eerste- als tweede lijn gebruikt worden, waarbij ook apotheken voor de eerste uitgifte dit educatieve materiaal kunnen aanvragen.

Kosten: Deze ZorgAtlas wordt door Teva kosteloos ter beschikking gesteld, zolang de voorraad strekt, daar waar het past binnen de CGR geldende regels.

Monitoring: Teva zal uitgifte van de ZorgAtlas Inhalatietechnieken vastleggen in een database zodat updates en uitgifte correct gewaarborgd zijn.

Maatwerk: naast landelijke centrale nascholingen biedt Teva ook maatwerk voor  educatieve programma’s passend binnen uw curriculum of opleidingsplan dat we op uw verzoek helpen vormgeven. Graag bespreken wij met u welke ondersteuning er mogelijk is binnen uw zorgomgeving en hoe dit mogelijk in te vullen is, de ZorgAtlas kan daar uiteraard onderdeel van uitmaken.

Interesse of aanvragen?

Geïnteresseerd en op zoek naar aanvullende informatie? Neem dan contact op met uw lokale contactpersoon van Teva Nederland of vraag het direct aan.

Meer informatie of aanvragen[1] Molimard M et al. J Aerosol Med, 2003; 16(3): 249–54.
[2] Price D et al. Resp Med, 2013; 107: 37–46.
[3] Giraud V, Roche N. Eur Resp J, 2002; 19: 246–51.
[4] Melani AS et al. Resp Med, 2011; 105: 930–8.
[5] Persbericht Long Alliantie Nederland (LAN) 2014

Digitale Zorgatlas Inhalatie-instructie

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

Vanaf november 2017 als eerste in Nederland beschikbaar -  Digitale Zorgatlas Inhalatie Technieken voor tablet en iPad.

Voor een goede controle van astma en COPD is de juiste manier van inhaleren belangrijk. Goed gebruik van de inhalator bepaalt de hoeveelheid van de dosis die de patiënt daadwerkelijk binnen krijgt1-4. Helaas worden er in de praktijk nog steeds veel fouten gemaakt5 waardoor de gewenste resultaten niet altijd bereikt worden4. De combinatie van inhalator, patiëntvaardigheden en begeleiding door u als zorgverlener speelt hierin een cruciale rol.

Bent u toe aan de volgende stap bij gebruik van het plaatje-praatje-daadje concept in patiënteneducatie? Start dan deze nieuwe interactieve communicatie met uw longpatiënten bij uw toelichting op inhalatietechnieken.

Digitale ZorgAtlas Inhalatie-Instructies

Deze eerste Digitale ZorgAtlas Inhalatie-Instructies is een interactief verlengstuk van het meest gebruikte naslagwerk6 om inhalatie-instructie protocollair en gestandaardiseerd te begeleiden. Ze bevat alle uniforme LAN protocollen en IMIS patiëntenkaarten en maakt daarnaast nog gebruik van spraak- en visuele toelichtinginstructie video’s en consultopname mogelijkheden om zo uw longpatiënt optimaal te kunnen begeleiden in het zelfmanagement met een inhalator thuis.

 De digitale app bevat:

  1. Actuele inhalatie protocollen door de LAN vanaf 2017
  2. Praktische handvatten voor verbeterde instructie en keuzeschema
  3. Instructie inhalatie patiëntenkaarten en video’s IMIS

Uw patiënten inhalatie-instructie stopt vanaf nu niet bij de deur van uw spreekkamer of apotheek, maar in de huiskamer van uw patiënt. Ontzorg uw patiënt en steun zijn of haar geheugen met deze unieke Zorgatlas service die zowel IMIS patiëntenkaarten als gesproken en versterkte toelichting beschikbaar maakt voor uw patiënt zelfs na uw eerste persoonlijke uitleg.

Voor wie: De digitale ZorgAtlas Inhalatie-instructie is geschikt voor alle zorgprofessionals die dagelijks goed gebruik van inhalatiemedicatie nastreven bij hun longpatiënten. Hierbij zowel gebruikmakend van visuele plaatjes, eenduidig gebruik van instructietermen en een vast stappenplan volgens de richtlijnen van de LAN en IMIS. Teva stelt deze digitale ZorgAtlas beschikbaar voor die zorgprofessionals die binnen de regels van de CGR (College Geneesmiddelen Reclame) dergelijk educatief instructiemateriaal mogen ontvangen. De ZorgAtlas kan zowel in de eerste- als tweede lijn gebruikt worden, waarbij ook apotheken voor de eerste uitgifte dit educatieve materiaal kunnen aanvragen.

Kosten: deze ZorgAtlas wordt door Teva kosteloos ter beschikking gesteld, zolang de voorraad strekt, daar waar het past binnen de CGR geldende regels.

Monitoring: Teva zal uitgifte van de ZorgAtlas Inhalatie Technieken vastleggen in een database, zodat updates en uitgifte correct gewaarborgd zijn.

Vraag de digitale zorgatlas app aan


Maatwerk: 
naast landelijke centrale nascholingen biedt Teva ook maatwerk voor educatieve programma’s passend binnen uw curriculum of opleidingsplan zodat we op uw verzoek helpen vormgeven. Graag bespreken wij met u welke ondersteuning er mogelijk is binnen uw zorgomgeving en hoe dit mogelijk in te vullen is. De ZorgAtlas kan daar uiteraard onderdeel van uitmaken.


[1] Molimard M et al. J Aerosol Med, 2003; 16(3): 249–54.
[2] Price D et al. Resp Med, 2013; 107: 37–46.
[3] Giraud V, Roche N. Eur Resp J, 2002;19: 246–51.
[4] Melani AS et al. Resp Med, 2011; 105: 930–8.
[5] Persbericht Long Alliantie Nederland (LAN) 2014
[6] Inhalatie Instructie Zorgatlas, ISBN 978949184310, P. Hagedoorn, T.J. Klemmeier

NL/DUOSP/16/0010m

Zorgatlas Navulling Patientenkaarten (10 inhalatoren)

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
Vraag de Zorgatlas Navulling aan

Whitepapers

Wat te doen voor een optimale luchtbehandeling - De 7 do's en het waarom

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

De 7 do’s en het waarom voor een optimale luchtweg behandeling

Paul Hagedoorn, Head of Inhalation Research Laboratory Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, University of Groningen
Paul Hagedoorn, Head of Inhalation Research Laboratory Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, University of Groningen

Meer dan 70% van de longpatiënten gebruikt zijn of haar inhalatiemedicatie verkeerd. Met als gevolg dat het niet de werking heeft die het kan en moet hebben. Dat is onnodig, stelt inhalatietechnoloog Paul Hagedoorn. Tijdens de Europese webcast die Teva hield, vertelde Hagedoorn over de do’s & don’ts rondom inhalatietechnologie. U kunt het verslag ‘Wat te doen voor een optimale luchtweg behandeling - de 7 do’s  en het waarom’ hier aanvragen. Ook krijgt u dan bericht wanneer de geaccrediteerde nascholing van de webcast beschikbaar is.

Vraag de whitepaper aan

Whitepaper eHealth Longdagen 2017

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen

E-health in de praktijk:

COPD e-coach pilot in het OLVG

Whitepaper eHealth Longdagen 2018

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
Van eCoach naar virtuele longzorg

Whitepaper eHealth Longdagen 2019

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
Whitepaper e-health 2019

Boekje Feiten en Fabels

Boekje met feiten en fabels over inhaleren

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
Feiten en fabels boekje aanvragen

Interesse of aanvragen?

Interesse of aanvragenGeïnteresseerd en op zoek naar aanvullende informatie? Neem  dan contact op met uw lokale contactpersoon van Teva Nederland of gebruik de knop hieronder.

Meer informatie of aanvragen


Maatwerk:
 naast landelijke centrale nascholingen biedt Teva ook maatwerk voor  educatieve programma’s passend binnen uw curriculum of opleidingsplan dat we op uw verzoek helpen vormgeven. Graag bespreken wij met u welke ondersteuning er mogelijk is binnen uw zorgomgeving en hoe dit mogelijk in te vullen is.