Onze websites ("de Sites") en onze diensten (de “Diensten”) worden beheerd door Teva Nederland B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht met vestigingsadres Swensweg 5, 2031 GA Haarlem ("Teva"). Teva wordt in deze privacyverklaring aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze'.

Teva en uw privacy

Teva respecteert de privacy van de bezoekers van onze Sites. Wij doen er alles aan om informatie met betrekking tot identificeerbare personen ("persoonsgegevens") te beschermen die ons in verband met de Sites zijn verstrekt.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we via de Sites of onze Diensten verzamelen. Het beschrijft hoe we uw gegevens gebruiken en omgaan met uw recht op gegevensbescherming, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop we uw gegevens verwerken. Meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte 'Hoe wij uw informatie opslaan en uw recht op gegevensbescherming’ hieronder.

Onze Sites kunnen links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Teva is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de gebruiken van andere websites. Onze Sites kunnen ook een link bevatten naar andere websites die worden beheerd door Teva of de aan Teva gelieerde bedrijven, die volgens een afzonderlijk privacy beleid werken. Als u deze websites bezoekt via onze Sites, dient u het privacy beleid van die websites te bekijken, zodat u begrijpt hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Informatie die we verzamelen

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u onze Sites of onze Diensten gebruikt. In de meeste gevallen zult u deze informatie zelf verstrekken door ervoor te kiezen uw gegevens naar ons te verzenden. Afhankelijk van de Sites en de Diensten waarvan u gebruikt maakt, kunnen wij de volgende informatie van u verzamelen:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • contact telefoonnummer;
 • informatie over uw beroep en uw BIG registratienummer;
 • uw persoonlijke nummer in de OneKey database van IQvia;
 • IP adres;
 • ID van uw apparaat (device);
 • browsegedrag (op geaggregeerde basis);
 • uw interesses, bijvoorbeeld voor bepaalde websites en evenementen.

Bovendien kan Teva automatisch informatie verzamelen over de website die u bezocht voordat u naar onze Sites kwam en iedere website die u bezoekt nadat u onze Sites heeft verlaten. Teva verzamelt ook informatie over de delen van de Sites die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de tijden waarop u de Sites bezoekt.

Hoe we uw informatie gebruiken
We verwerken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • met uw toestemming om:
  • u informatie te verstrekken over de zakelijke activiteiten, producten of diensten van Teva;
  • te reageren op uw vragen of andere correspondentie die u ons via de Sites heeft gestuurd;
  • van cookies en soortgelijke technologieën gebruik te maken, zoals hieronder beschreven onder ‘Cookies en gerelateerde tracking technologieën’.
 • ons in staat te stellen onze gerechtvaardigde belangen na te streven, in het bijzonder om:
  • het gebruik van onze Sites te analyseren om voortdurend de inhoud te verbeteren en de prestaties te meten;
  • het gebruik van onze Sites en onze communicatie met u te optimaliseren en waar nodig aan te passen aan de behoefte van onze gebruikers.
 • ons in staat te stellen om een eventuele overeenkomst die we met u zijn aangegaan uit te voeren.
 • te voldoen aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, alsmede aan de farmacovigilantie eisen (medicijnbewaking) en in het bijzonder om te reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens delen
Teva kan uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers (dit gebeurt alleen wanneer dat nodig is om hun werkzaamheden naar behoren uit te oefenen):

 • onze werknemers (inclusief externe consultants), professionele adviseurs en agenten;
 • andere functies en gelieerde bedrijven binnen de Teva groep wereldwijd;
 • externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens Teva verwerken en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op de juiste wijze te beveiligen, zoals (i) hosting bedrijven (die onze online platforms hosten), (ii) technologie / marketing tool bedrijven (die ons helpen om onze klanten te beheren en berichten aan hen af te leveren), (iii) analyse bedrijven (die ons helpen bij het verbeteren van uw ervaring op onze Sites) en (iv) evenement organisaties (die ons helpen bij het organiseren van evenementen);
 • kopers of potentiële kopers van alle of een deel van de activiteiten van Teva (en hun professionele adviseurs); en
 • overheidsinstanties, regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien wettelijk verplicht, of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Cookies en gerelateerde tracking technologieën

Gebruik van cookies op de Sites

Teva gebruikt cookies om informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden met beperkte hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u hiernaar terugkeert: dit is handig omdat het de website toestaat uw apparaat te herkennen. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

Teva gebruikt de volgende categorieën cookies op de Sites:

Categorie 1: Functionele Cookies
Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen om de Sites te bekijken en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die u hebt geselecteerd (zoals het onthouden van uw inloggegevens) niet worden verstrekt. Deze cookies onthouden keuzes die u maakt (zoals taalkeuzes). Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om uw bezoeken aan de Sites meer op maat te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, is geanonimiseerd en de cookies kunnen uw browse-activiteit niet volgen op andere websites.

Categorie 2: Analytische Cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen de Sites gebruiken. Teva gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om te helpen begrijpen hoe klanten op de Sites terecht komen, de Sites doorbladeren en gebruiken en ze tonen de onderdelen die we kunnen verbeteren, zoals navigatie op de Sites, gebruikerservaring en marketingcampagnes. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van de Sites te verbeteren.

Als u cookies die al op uw computer staan wilt verwijderen, raadpleegt u het Help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over het lokaliseren van het bestand of de map waarin cookies worden opgeslagen.

Informatie over het verwijderen of besturen van cookies is ook beschikbaar op www.allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat u door het verwijderen van onze cookies (of het uitschakelen van toekomstige cookies) geen toegang meer heeft tot bepaalde gebieden of functies van de Sites.

Gebruik van Webbakens

Sommige pagina's van onze Sites en e-mails die we verzenden, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs) waarmee we gebruikers kunnen tellen die deze pagina's hebben bezocht of onze e-mails hebben gelezen. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, het tijdstip en de datum van waarop een pagina bezocht is en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Deze bakens bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde campagne bij te houden.

Hoe wij uw informatie opslaan en uw recht op gegevensbescherming

Wij bewaren alle informatie die we over u verzamelen totdat u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, maar in elk geval niet langer dan nodig om de doeleinden zoals weergegeven in deze Privacy en Cookie kennisgeving te bereiken of dat vereist of toegestaan is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Volgens de van toepassing zijnde wetgeving heeft u het recht om Teva om een kopie van uw informatie te vragen, deze te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking daarvan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.Om gebruik te maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op EUprivacy@tevaEU.com.

Internationale overdracht

Teva is internationaal actief en zal uw informatie overdragen naar landen buiten uw eigen land en buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief naar Israël en de Verenigde Staten. Bij de overdracht van uw gegevens aan Israël vertrouwt Teva op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van gegevens van de Europese Unie naar Israël; bij de overdracht naar de Verenigde Saten gebruikt Teva de Privacy Shield-certificering van Teva Pharmaceutical USA Ltd. Bij overdracht naar andere landen buiten de EER vertrouwt Teva doorgaans op door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules. Op uw verzoek verstrekken wij u informatie over het relevante mechanisme; u kunt daartoe een verzoek indienen via EUprivacy@tevaEU.com.

Veiligheid

Teva neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Gegevens worden veilig overgedragen met behulp van SSL-codering en opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast nemen we aanvullende informatiebeveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles, strikte fysieke beveiliging en solide procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie. Het internet is echter een open systeem en Teva kan niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen weerstaan of uw persoonsgegevens kunnen gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

Wijzigingen in deze privacy en cookie kennisgeving

Als ons privacy beleid op enigerlei wijze verandert, zal Teva een bijgewerkte versie van het beleid op deze Site plaatsen. Door deze Site regelmatig opnieuw te bekijken, weet u altijd welke informatie wij verzamelen, hoe Teva deze gebruikt en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze zullen delen met andere partijen.

Contact informatie

Mocht u vragen hebben over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, beantwoorden wij deze graag. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met het Data Protection Office van Teva via EUprivacy@tevaEU.com. Mocht u echter bezwaren hebben die wij niet voor u kunnen oplossen, dan heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont, werkt of denkt dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Ingangsdatum: 1 mei 2018