Medicine Manufacturing

In 2021 heeft Teva in Europa een grootschalig onderzoek laten uitvoeren onder patiënten met chronische aandoeningen. Wij wilden beter begrijpen hoe hun ervaringen tijdens de Covid-19 pandemie van invloed zijn geweest op hun opvattingen en verwachtingen van de farmaceutische industrie.

Als gevolg van de pandemie kregen we wereldwijd te maken met enorme uitdagingen op het gebied van medicijnleveranties. Toevoerlijnen werden afgesneden en grenzen werden gesloten, zelfs voor essentiële medicijnen en actieve farmaceutische ingrediënten. Het was een uitdagende tijd voor ons om te zorgen dat patiënten hun medicijnen konden blijven krijgen.

Met dat in gedachten wilden we weten wat patiënten wisten over levering en productie van hun medicijnen en welke verwachtingen zij hebben naar de overheid. De resultaten laten zien dat de pandemie bij chronische patiënten heeft gezorgd voor een grotere interesse in farmaceutische productie; 7 op de 10 patiënten wil weten waar hun medicijnen worden gemaakt.

Lees alles over het onderzoek in ons rapport ‘Medicine Production – The case for change in Europe’.