Teva komt met nieuwe 2D barcode in de strijd tegen vervalste geneesmiddelen

Vervalste geneesmiddelen vormen wellicht de grootste illegale handel ter wereld, met jaarlijks miljarden dollars die in de zakken van de georganiseerde misdaad verdwijnen 01

Wereldwijd veroorzaakt de handel in nepgeneesmiddelen jaarlijks duizenden doden en nog veel meer gevallen van ernstige gezondheidsklachten door vervalste producten die onzuiver of over datum zijn 02.

Als bijdrage aan de strijd tegen vervalste medicijnen heeft Teva een totaal nieuw soort 2D-barcode ontwikkeld, die een eind kan maken aan deze gevaarlijke praktijken.
Voor meer dan 100 miljoen dollar heeft Teva een nieuwe serialisatietechniek ontwikkeld om geneesmiddelen van een echtheidsgarantie te kunnen voorzien, zodat de handel en de consument een geruster gevoel heeft en criminelen geen geld meer aan nepgeneesmiddelen verdienen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat de omzet van vervalste geneesmiddelen rond de 200 miljard dollar bedraagt: 10-15 procent van de wereldwijde omzet aan geneesmiddelen 03. Ze kunnen worden verkocht op de zwarte markt of via internet, en soms zijn receptgeneesmiddelen zelfs vals.

Terwijl het gebruik van nepmedicijnen wereldwijd toeneemt, zijn geneesmiddelen van Teva nu nog moeilijker na te maken door deze 2D-barcode (met bijbehorende wereldwijd volgbare identificatiecode) aan te brengen op al haar productverpakkingen.

De farmaceutische industrie is al langer bezig met coderen/traceren van geneesmiddelen in de strijd tegen vervalsing, maar nog met onvoldoende succes. Alle soorten medicijnen worden nagemaakt, van AIDS-medicatie tot malariatabletten. Naar schatting 1 op de 10 doosjes medicijnen in landen met een laag tot middelhoog inkomen zijn van mindere kwaliteit of vervalst, aldus de WHO 04.

In de afgelopen jaren heeft Teva wereldwijd samengewerkt met overheden en douane om namaakgeneesmiddelen een halt toe te roepen. In 2013 heeft Teva een geavanceerde productie van nepgeneesmiddelen aan het licht gebracht, nadat een patiënt in Duitsland spelfouten opmerkte op een verpakking en contact opnam met de firma. Daarop kocht Teva zelf wat van dit verdachte product om het te testen. Hoewel het echte farmaceutische ingrediënten bevatte was het niet door Teva gemaakt, zoals op product stond.

Om de toenemende dreiging van vervalste geneesmiddelen tegen te gaan en om veranderingen in regelgeving op de agenda te zetten, zal Teva de verpakking van miljarden tabletten en capsules die jaarlijks worden geproduceerd aanpassen om de nieuwe barcode eraan toe te voegen. Bij Teva is dit het eerste project waarbij zo veel verschillende afdelingen betrokken zijn op zowel lokaal als globaal niveau.

Van oudsher is het gebruik van vervalste geneesmiddelen niet wijdverbreid in geïndustrialiseerde landen in bijvoorbeeld West-Europa, hoewel het aanbod wereldwijd toeneemt doordat zo veel mensen online goedkope medicijnen kopen. De WHO schat dat in Afrika en delen van Azië en Latijns-Amerika, vervalste geneesmiddelen tot 20 tot 30 procent van de markt kunnen
uitmaken.05 Vaak heeft de verkoop van vervalste medicijnen negatieve gevolgen voor mensen in derdewereldlanden, en deze medicijnen zijn ook opgedoken in de sterk gereguleerde markten van de VS en de EU. Om de immense schade door het gebruik van nepgeneesmiddelen tegen te gaan, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) serialisering van alle hersluitbare verpakkingen sinds november 2018 verplicht gesteld. Dit is sinds februari 2019 ook verplicht in de Europese Unie. De Russische Federatie wil soortgelijke regels instellen per januari 2020.


  1. Back to contents.
  2. Back to contents.
  3. Back to contents.
  4. Back to contents.
  5. Back to contents.