OLVG wint IBDEE 2023!

Het IBD-team van het OLVG-ziekenhuis heeft IBDEE 2023 gewonnen! IBDEE is een initiatief van Teva waarbij IBD-afdelingen ideeën kunnen inzenden voor verbetering van de van de zorg rondom Inflammatoire Darmziekten (IBD). Het IBD-team van het OLVG stuurde het idee ‘Groepscursus ‘IBD de Baas’ in. De onafhankelijke jury, bestaande uit Menne Scherpenzeel (patiëntvereniging Crohn & Colitis NL) en Frank Hoentjen (winnaar IBDEE 2020), heeft dit idee uit alle inzendingen als winnaar aangewezen. Zij zien coping - een centraal onderdeel van het idee - als belangrijk onderwerp, waar in de praktijk vaak weinig tijd of FTE voor is.

De cursus heeft als doel:

  • Verschaffen van kwalitatief goede informatie over IBD en hoe om te gaan met deze ziekte
  • Verbeteren zelfmanagement en/of “self-efficacy”
  • Verbeteren kwaliteit van leven
  • Voorkomen van angst- en depressieve klachten gerelateerd aan de ziekte
  • Signaleren van zorgbehoefte en daar adequaat aan tegemoet komen
  • Vergroten van sociale steun door betrekken van omgeving

De groepscursus moet patiënten helpen om beter om te gaan met hun chronische aandoening. De cursus wordt gegeven door een psycholoog en een verpleegkundig specialist IBD, en bestaat uit 6-8 bijeenkomsten van 2 uur, plus een partner/naastenbijeenkomst. De cursus is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en behandelt verschillende onderwerpen, zoals zelfmanagement, coping, stress, vermoeidheid, werk, studie, relaties, sociale omgeving en toekomstverwachtingen.

De cursus is bedoeld voor mensen met IBD (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) die ondersteuning willen in het omgaan met hun ziekte. De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun behoefte en geschiktheid voor de cursus door de verpleegkundig specialist IBD, in overleg met de psycholoog van de afdeling Psychiatrie en Medische psychologie van OLVG. Het prijzengeld wordt besteed aan het ontwikkelen van een draaiboek en cursusmaterialen.