Teva rapportage maatschappelijke verantwoordelijkheid 2020

Onze ESG-activiteiten zijn gericht op gebieden die cruciaal zijn voor ons bedrijf en waar we de grootste impact kunnen hebben

In dit jaar, waarin we het 120-jarig bestaan van Teva en de 75ste verjaardag van Teva in Haarlem vieren, hebben we belangrijke stappen genomen om Environment, Social en Governance (ESG) te integreren in onze bedrijfsstrategie, te beginnen met het toezicht op het bestuurlijke- en leiderschapsniveau. Onze ESG-inspanningen helpen ons om niet-financiële kansen en risico's te beheersen bij het streven om de beste te zijn op het gebied van het ondernemingsbestuur.

We willen dat Teva de gemeenschappen waarin we leven en de patiënten die we dienen op authentieke wijze vertegenwoordigt. In 2020 hebben we een wereldwijd raamwerk ontwikkeld om inclusie en diversiteit op een systemische manier in Teva te verankeren. Wij omarmen verschillende achtergronden, perspectieven, etniciteiten en geslachten in alle onderdelen van ons bedrijf. Wij bevorderen een inclusieve cultuur en streven naar kwalitatief hoogstaand en divers talent waar het gaat om onze medewerkers en de Raad van Bestuur. Volgens het medewerkers onderzoek dat we in 2020 hebben gehouden, was 82% van de medewerkers het ermee eens dat de cultuur van Teva inclusiviteit en diversiteit bevordert.

Klimaatverandering blijft onze wereld beïnvloeden. Ook in 2020 hebben we een bijdrage geleverd aan een beter milieu, onder meer door vanaf 2017 de uitstoot van Scope 1 en 2 broeikasgassen met 25% te verminderen. Onze recent aangekondigde doelen voor 2030 laten zien dat het onze intentie is om dit traject voort te zetten. Integriteit en transparantie blijven topprioriteiten voor de bestuurders van Teva. We hebben ons ingespannen om een ​​cultuur van compliance en ethiek in stand te houden en te versterken. Hieronder valt ook de publicatie van zeven nieuwe beleidslijnen en position papers als ook training van meer dan 20.000 medewerkers op belangrijke ethische gedragsonderwerpen.

Ons rapport over 2020 weerspiegelt de inspanningen van Teva om de gezondheid van patiënten en gemeenschappen te verbeteren en om transparantie en verantwoording in ons hele bedrijf te bevorderen.

Lees ons Environmental, Social and Governance (ESG) progress report voor meer informatie over onze inspanningen in 2020.