Teva rapportage maatschappelijke verantwoordelijkheid 2022

Onze focus op milieu, maatschappij en bestuur (ESG) maakt deel uit van het DNA van Teva; het versterkt ons bedrijf. Het dient als een fundamenteel platform dat duurzaamheid op de lange termijn bevordert en als leidraad fungeert bij alles wat we doen om te zorgen dat patiënten toegang krijgen tot onze kwaliteitsgeneesmiddelen.

In onze ESG-strategie geven we prioriteit aan bepaalde thema’s. In 2022 hebben we deze wederom geëvalueerd. We willen er zeker van zijn dat onze prioriteiten afgestemd zijn op onze bedrijfsstrategie. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de prioriteiten van andere belanghebbenden en problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. We hebben ESG verder verankerd in ons bedrijf door een robuuste bestuursstructuur. Onze raad van bestuur en het managementteam spelen hierin een belangrijke rol. En ook de betrokkenheid van iedereen bij Teva is belangrijk voor het uitvoeren van onze ESG-inspanningen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstellingen. Een aantal daarvan heeft betrekking op belangrijke wereldwijde uitdagingen zoals toegang tot gezondheidszorg en klimaatverandering. Ook de vergoeding van onze bestuurders is gekoppeld aan het realiseren van onze ESG doelen. Daarnaast heeft Teva aan duurzaamheid gekoppelde obligaties uitgegeven (SLB’s). Hiermee is Teva het farmaceutische bedrijf dat de meeste SLB’s heeft uitgegeven. Onze financieringsstrategie koppelen wij hiermee direct aan toegang tot medicijnen en milieudoelstellingen.

Wij delen onze voortgang op transparante wijze. Hierdoor kunnen onze belanghebbenden onze prestaties volgen. Zij kunnen zelf beoordelen hoe wij de groei van Teva stimuleren zodat wij het leven van patiënten kunnen blijven verbeteren.

Teva helpt patiënten om goedkopere behandelingen te krijgen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, en we maken gebruik van ons wereldwijde bereik en brede assortiment aan betaalbare geneesmiddelen om gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Vorig jaar zorgden onze generieke geneesmiddelen voor $44 miljard aan besparingen in 21 landen, en we gingen door met het ontwikkelen van innovatieve behandelingen voor onvervulde gezondheidsbehoeften. We hebben tot nu toe vijf programma's voor toegang tot geneesmiddelen geïmplementeerd, waarvan er vier in 2022 zijn gelanceerd (van de acht die we hebben toegezegd voor 2025). Via deze programma's bieden we behandelingen aan patiënten die er anders geen toegang toe zouden hebben, ook in landen waar Teva geen activiteiten heeft.

De gezondheid van mensen ondersteunen we ook door ons milieu te beschermen. In 2022 hebben we onze absolute uitstoot van broeikasgassen (BKG) in scope 1 en 2 met 24% verminderd (vs. 2019). Hiermee lopen we voor op onze doelstelling voor 2025 om een vermindering van 25% te halen. Ook hebben we onze absolute uitstoot van broeikasgassen in scope 3 verlaagd met 12% (vs. 2020).

Wij vinden een inclusieve en diverse werkplek belangrijk omdat dit zorgt voor verschillende perspectieven en een groter innovatievermogen. Wanneer de diversiteit van onze mensen een afspiegeling is van de samenleving, dan kunnen we beter voldoen aan de behoeften van patiënten.

Wij willen graag op een integere manier onze werkzaamheden verrichten. Zo winnen we vertrouwen en handelen we in het belang van patiënten. We hebben in 2022 bijna 100% van de medewerkers getraind in het compliance beleid, waardoor we ons doel eerder dan gepland hebben bereikt. We steunen het Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven, en integreren de Tien Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie in ons bedrijf.

We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, omdat we weten dat onze acties betekenisvol zijn en impact hebben. Samen blijven we ervoor zorgen dat het boeken van vooruitgang op deze gebieden strategisch verankerd is in ons bedrijf, omdat het goed is voor ons bedrijf en het het juiste is om te doen.

Met deze focus zal Teva nu en in de toekomst een duurzaam bedrijf zijn en waarde creëren voor al onze belanghebbenden en vooral voor patiënten. Wil je ook weten wat het wereldwijde beleid van Teva is op het gebied van ESG en wat we hebben bereikt? Lees dan ons Environmental, Social and Governance (ESG) progress report voor meer informatie over onze inspanningen in 2022.

2022 Teva ESG Progress Report (tevapharm.com)

Lees het Teva Haarlem Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rapport over 2022

NPS-NL-NP-00046