Teva rapportage maatschappelijke verantwoordelijkheid 2021

Onze activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO/ESG) zijn gericht op gebieden die cruciaal zijn voor ons bedrijf en waar we de grootste impact kunnen hebben.

In 2021 hebben we belangrijke stappen gezet om Environment, Social en Governance (ESG) te integreren in onze bedrijfsstrategie, te beginnen met het toezicht op het bestuurlijke- en leiderschapsniveau. Daarnaast hebben wij 13 ambitieuze doelen vastgesteld met betrekking tot toegang tot medicijnen, ethiek, milieu en een verantwoorde toeleveringsketen. Een aantal van deze doelstellingen is gekoppeld aan de financieringsstrategie van ons bedrijf. Onze ESG-inspanningen helpen ons om niet-financiële kansen en risico's te beheersen bij het streven om de beste te zijn op het gebied van het ondernemingsbestuur.

Ons ESG-voortgangsrapport beschrijft onder meer de uitgifte van een aan duurzaamheid gerelateerde obligatie van $5 miljard, het koppelen van onze financieringsstrategie aan toegang tot medicijnen en milieudoelstellingen. We bevinden ons in een unieke positie om te helpen bij het creëren van een gezondere toekomst, waardoor onze essentiële medicijnen voor meer mensen binnen bereik komen.

We willen dat Teva de gemeenschappen waarin we leven en de patiënten die we dienen op authentieke wijze vertegenwoordigt. In 2021 hebben we een wereldwijd raamwerk ontwikkeld om inclusie en diversiteit op een systemische manier in Teva te verankeren. Wij omarmen verschillende achtergronden, perspectieven, etniciteiten en geslachten in alle onderdelen van ons bedrijf. Wij bevorderen een inclusieve cultuur en streven naar kwalitatief hoogstaand en divers talent waar het gaat om onze medewerkers en de Raad van Bestuur.

Klimaatverandering blijft onze wereld beïnvloeden. Ook in 2021 hebben we een bijdrage geleverd aan een beter milieu, onder meer door sinds 2019 de uitstoot van Scope 1 en 2 broeikasgassen met 13% te verminderen, meer dan de helft van onze doelstelling voor 2025. Onze recent aangekondigde doelen voor 2030 laten zien dat wij dit traject voort willen zetten. Integriteit en transparantie blijven topprioriteiten voor de bestuurders van Teva. We hebben ons ingespannen om een ​​cultuur van compliance en ethiek in stand te houden en te versterken. Hieronder valt ook de publicatie van zeven nieuwe beleidslijnen en position papers als ook training van meer dan 20.000 medewerkers op belangrijke ethische gedragsonderwerpen.

Onze rapporten over 2020 en 2021 weerspiegelen de inspanningen van Teva om de gezondheid van patiënten en gemeenschappen te verbeteren en om transparantie en verantwoording in ons hele bedrijf te bevorderen.

Wil je ook weten wat het wereldwijde beleid van Teva is op het gebied van MVO, lees dan ons Environmental, Social and Governance (ESG) progress report voor meer informatie over onze inspanningen in 2021

2021 Teva ESG Progress Report (tevapharm.com)

Lees het Teva Haarlem Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rapport over 2020

NPS-NL-NP-00046