Aanvraagpagina Patiënt-voorlichtingskaart

Medicatieoverzichten.png

Patiënt-voorlichtingskaart

(Hier komt informatie)


Medicatieoverzicht aanvragen


Referentie

  1. Back to contents.

    NVN richtlijn ‘Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatie-overgebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn’ d.d. 17 december 2017.
    *De CGRP remmers zijn nog niet vermeld in de NVN richtlijn maar zijn vanwege hun relevantie wel aanvullend opgenomen in het medicatie-overzicht.