Trainingen en Nascholing

IMIS on-demand

Motiverend informeren in de apotheek

Lees meer

Workshop “de lastige patiënt”

INTenS Masterclass

Lees meer

Masterclass vragenlijsten astma/COPD

Masterclass vragenlijsten astma/COPD

Lees meer

Drieluik: innovatie in de longzorg

Drieluik: innovatie in de longzorg

Lees meer

Workshop “Beslissen doe je samen”

Workshop “Beslissen doe je samen” 

Lees meer

Motiverend informeren in de apotheek

Motiverend informeren in de apotheek

Lees meer

INTenS Masterclass

 INTenS Masterclass

Lees meer


IMIS on-demand (Inhalatie Medicatie Instructie School)

IMIS on-demand in de regio - Inhalatie Medicatie Instructie School

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Omschrijving - IMIS standaard training en instructie. Praktische
  handvatten in de patiëntencommunicatie en -educatie.

 • Type - Face-to-face in kleine persoonlijke setting

 • Voor wie? - Geaccrediteerde scholing voor apothekers, apothekersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen

 • Accreditatie - Ja

 • Locatie- Op uw locatie

 • Duur - 2,5 uur

 • Data - Naar wens, op aanvraag

IMIS on-demand in de regio - Inhalatie Medicatie Instructie School

De Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) organiseert scholingsactiviteiten voor zorgverleners in de respiratoire zorg. Hiermee wil IMIS correct gebruik van doseerapparatuur voor inhalatiemedicatie bewerkstelligen, waardoor patiënten hun medicijngebruik kunnen optimaliseren en hun levenskwaliteit verbetert.

Tijdens de maatwerk sessies biedt IMIS een standaardtraining en instructies, waarbij praktische handvatten worden aangereikt betreffende patiëntencommunicatie en -educatie.

Daar bij Teva Respiratoir innovatie binnen de longzorg centraal staat, stelt het deze IMIS-trainingen beschikbaar voor apothekers, apothekersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen. De face-to-face sessies vinden in een exclusieve, persoonlijke setting op uw eigen locatie plaats, zodat u alle vragen die u heeft gemakkelijk kunt stellen. Het programma duurt ca. 2,5 uur, is geaccrediteerd en wordt modulair vastgesteld. Er kan worden gekozen uit de volgende modules:

 1. Inleiding: Algemene inleiding, disclosuresheet en pre-toets
 2. Bouw luchtwegen
 3. Ziektebeelden astma en COPD
 4. Behandeling
 5. Therapietrouw
 6. Medicatie en bijwerkingen
 7. Inhalatietechnologie
 8. Inhalatie-instructie en controle
 9. Nieuw op de markt
 10. Oefenen
 11. Evaluatie, post-toets en afsluiting

Hebt u interesse? Meldt u zich dan nu aan: secretaris@stichtingimis.nl

Workshop “de lastige patiënt”

De lastige patiënt, hoe gaat u daarmee om?

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Omschrijving - Waarom worden sommige patiënten als lastig ervaren en belangrijker nog; wat kun je er als zorgverlener aan doen?

 • Type - Face-to-face in klassikale setting

 • Voor wie? - Ervaren POH’sen of longverpleegkundigen/ (long)artsen (i.o.), apothekers en apothekersassistentes

 • Accreditatie - Ervaren POH’sen of longverpleegkundigen/ (long)artsen (i.o.), apothekers en apothekersassistentes Accreditatie aangevraagd

 • Locatie - Klik verder voor specifieke informatie Duur

 • Duur - 3,5 uur

 • Data - Verschillende data of passend in uw agenda

Inschrijven


Alle zorgverleners hebben wel één of meerdere patiënten bij wie ze vastlopen of waarbij het contact niet verloopt zoals het wenselijk is.

Of u deze patiënten de juiste zorg kunt bieden  hangt steeds meer af van uw vermogen om patiënten in beweging te krijgen vanuit uw coachende houding. Het zijn dan ook dit soort patiënten die vanuit uw coachende rol de ultieme uitdaging en misschien zelfs wel een onmogelijke opgave vormen.

Hierbij is de kunst om van ‘worstelen’ naar ‘dansen’ te komen, maar hoe doet u dat?

Teva Skills Lab biedt een workshop van 4 uur aan waarin u:

 • Inzicht krijgt in de mechanismen rondom deze lastige patiënt;
 • Concrete tips krijgt voor het “ont-lastigen” van deze patiënten;
 • Ruimte heeft voor inbreng van uw eigen casus;
 • Leert verschillende typen patiënten te herkennen en benaderen (o.b.v. Insights®).

Tijdens de workshop ontvangt u het werkboek “Een eerste kennismaking met Insights®” t.w.v. € 20,-. Met dit werkboek kunt u ook na de workshop met inspirerende opdrachten aan de slag in uw praktijk.

Voor wie?

POH’s en longverpleegkundigen, tevens inzetbaar bij apotheken in separate setting. Het is ook mogelijk de workshop aan te vragen voor uw eigen zorgorganisatie.

Accreditatie: wordt aangevraagd voor 3,5 uur bij de NVvPO en V&VN. Aanvraag voor andere beroepsverenigingen in overleg mogelijk.

Data en locaties:

 • Donderdag 1 februari 2018 - Den Bosch
 • Dinsdag 13 februari 2018 - Rotterdam
 • Woensdag 14 maart 2018 - Zaandam
 • Dinsdag 5 juni 2018 - Ede
 • Woensdag 27 juni 2018 - Assen
 • Donderdag 6 september 2018 - Breda
 • Woensdag 17 oktober 2018 - Leeuwarden

Tijd:

Ontvangst met soep en broodjes: vanaf 12.30 uur
Start: 13.00 uur
Einde: 17.00 uur

De eigen bijdrage voor deze workshop bedraagt € 49,- inclusief accreditatie, materialen en boek.

Download: De lastige patiënt, hoe gaat u daarmee om?

Masterclass vragenlijsten astma/COPD 

Van meetinstrument naar coachinstrument in longzorg

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Omschrijving - Masterclass vragenlijsten astma en COPD - ”van meetinstrument naar zelfmanagement”. Vernieuwd met de ziektelastmeter hoe vragenlijsten effectiever kunnen inzetten.

 • Type - Face-to-face in klassikale setting

 • Voor wie? - Ervaren POH’s en praktijkverpleegkundigen uit de eerste lijn

 • Accreditatie - aangevraagd

 • Locatie - Klik verder voor specifieke informatie

 • Duur - 1 dag

 • Data - Verschillende data of passend in uw agenda

Inschrijven


ijsten astma/COPD

Vragenlijsten over astma/COPD worden vaak ingevuld omdat het moet. Vragenlijsten zijn echter vooral geschikt om op een coachende manier de dialoog aan te gaan met uw patiënt en op die manier invulling te geven aan gepersonaliseerde zorg!

Teva Skills Lab reikt u in deze unieke masterclass concrete kennis en vaardigheden aan om samen met uw patiënt nog meer invulling te geven aan zorg op maat.
Een ervaren longverpleegkundige en een professionele trainer maken tijdens deze interactieve masterclass afwisselend de verbinding tussen actuele kennis over vragenlijsten* en coachende vaardigheden. Door toevoeging van de ziektelastmeter ontstaat een verbreding in de interactie met de patiënt.

*Aan bod komen: ACQ, ACT, CAT, CCQ, Ziektelastmeter, MRC en ICQ

Deze masterclass is reeds meer dan 20 keer gegeven  en kreeg gemiddeld een 8,4 van de deelnemers. Ze is nu vernieuwd met o.a. de ziektelastmeter. Zorgverleners die de masterclass gevolgd hebben, geven aan de vruchten ervan te plukken: “In de praktijk merk ik dat ik al concreet iets heb veranderd: ik vraag de patiënt verder uit over zijn/haar klachten en ik maak eerder een vervolgafspraak''.

Tijdens de workshop ontvangt u het boek “Praktische handleiding voor de patiëntencoach” t.w.v. € 19,95.

Voor wie?

Bent u POH of praktijkverpleegkundige, werkzaam in de eerste lijn en wilt u, met behulp van vragenlijsten, een andere dialoog met uw patiënten waardoor deze aan de slag gaan met hun eigen doelstellingen? Meld u dan aan.

Het is tevens mogelijk de workshop aan te vragen voor uw eigen zorgorganisatie.

Een verdiepingscursus voor de tweede lijn, gestoeld op deze masterclass, is in 2018 aangeboden. Indien u hier interesse in heeft kunt u dat kenbaar maken via de knop onderaan deze pagina. U ontvangt dan de informatie later dit jaar van ons.

De masterclasses worden centraal gegeven in Zwolle, Breukelen, Den Bosch.

Accreditatie: wordt aangevraagd voor 7 uren bij de NVvPO en V&VN. Aanvraag voor andere beroepsverenigingen in overleg mogelijk.

Tijd:
Ontvangst: 08.30 uur
Start: 09.00 uur
Lunch met soep en broodjes: 12.30 uur
Einde: 17.00 uur

Kosten:
De eigen bijdrage voor deze masterclass bedraagt € 89,- inclusief accreditatie, materialen en boek.

Download: Van meetinstrument naar coachinstrument in longzorg (PDF)

Inschrijven

 
Zinc: NL/SPIRO/17/0015i

Drieluik: innovatie in de longzorg

Drieluik: vernieuwing in de longzorg

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Omschrijving - Expert meeting in drie delen: veranderingen in de zorg door verzekeraars en overheid, eHealth, nieuwe therapieën.

 • Type - In uw eigen zorginstelling met uw team

 • Voor wie? - Longartsen, longartsen in opleiding en verpleegkundig specialisten

 • Accreditatie - Ja

 • Locatie - In uw eigen ziekenhuis

 • Duur - 3 uur

 • Data - mei, juni,  sep, okt of passend in uw agenda

“Als u zelf geen plan heeft, wordt u onderdeel van andermans plan” 

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar in hoog tempo op en hebben invloed op uw werk en soms zelfs in de dagelijkse praktijk.

Het aantal patiënten met meer dan een aandoening neemt snel toe, evenals de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgverleners. De bekostiging van de zorg zal gaan kantelen van productie naar toegevoegde waarde. De vraag is niet óf u hier mee te maken krijgt, maar wanneer en hoe.

Tegelijkertijd zijn er technologische ontwikkelingen als eHealth die hierbij wellicht uitkomst bieden, maar hoe pakt u dat aan?

Ook op het gebied van medicatie zijn er ontwikkelingen die uw aandacht behoeven. Er gebeurt dus veel, in een hoog tempo en u moet er al vroeg iets mee.

In deze drieluik, onderdeel van Teva Skills Lab, worden de belangrijkste ontwikkelingen, door deskundigen op deze terreinen, met u doorgenomen en op een rij gezet.

Hoe verloopt deze verandering en contractering van productie naar waarde, en hoe  verandert het  business model voor een maatschap?

Programma:

 1. Van productie naar waarde; inzichten en handvatten voor de praktische uitvoering, Bas van der Mierden (docent Nyenrode). Medisch leiderschap, financiering in de 2e lijn & veranderingen in de zorg.
 2. Succesvolle eHealth implementatie die werkt voor u en uw patiënten 
  Marcel Suderée (eHealth consultant)
 3. Nieuwe medicatie opties binnen de longziekten (ernstig astma)(regionale) longarts

Voor wie?

Longartsen (i.o.), verpleegkundig specialisten

Accreditatie: voor 3 uren wordt aangevraagd bij de NVALT & V&VN.

Data en locaties:

De drieluik wordt binnen uw eigen zorgorganisatie georganiseerd.

Kosten: De bijdrage voor deze complete workshop bedraagt € 485,- in totaal.

Download: Drieluik: vernieuwing in de longzorg (PDF) 

Meer informatie en inschrijven


Zinc: NL/SPIRO/17/0015j

Workshop “Beslissen doe je samen” 

Workshop “Beslissen doe je samen”

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Omschrijving - Shared decisionmaking: gezamenlijke besluitvorming levert meer patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van leven op, en draagt bij tot een betere arts-patiënt relatie.  Communiceren en beslissen gebaseerd op drie belangrijke pijlers.

 • Type - Face-to-face in klassikale setting

 • Voor wie? - Ervaren POH’s, longverpleegkundigen, (long)artsen (i.o.), apothekers

 • Accreditatie - aangevraagd

 • Locatie - Klik verder voor specifieke informatie

 • Duur - 3,5 uur

 • Data - Verschillende data of passend in uw agenda

Motiverend informeren in de apotheek

Motiverend informeren in de apotheek

Schakel Uitvouwen / Samenvouwen
 • Omschrijving - De rol van de apotheek wordt steeds belangrijker in communicatie met de patiënt. Dit vraagt om meer gepersonaliseerde zorg en aanscherping van communicatieve vaardigheden, gericht op het geven van uitleg en het verhogen van therapietrouw. Tijdens deze workshop leren deelnemers hoe zij op een patiëntgerichte en coachende manier invulling kunnen geven aan deze uitdagingen.

 • Type - In uw eigen apotheek exclusieve setting

 • Voor wie? - Apothekers en apothekersassistenten

 • Accreditatie - Ja

 • Locatie - Op uw eigen locatie exclusieve setting

 • Duur - 3,5 uur

 • Data - Passend in uw agenda
Inschrijven


Het aantal patiënten met meer dan één aandoening stijgt en tegelijkertijd is er een tendens om meer patiënten langer in de eerste lijn te houden.

De rol van de apotheek is in deze ontwikkelingen cruciaal. Het vraagt om meer gepersonaliseerde zorg en aanscherping van communicatieve vaardigheden, gericht op het geven van uitleg en het verhogen van therapietrouw.

Tijdens deze workshop leren deelnemers hoe zij op een patiëntgerichte en coachende manier invulling kunnen geven aan deze uitdagingen.

Wat behandelt deze training concreet?

 1. Bewustwording van eigen communicatie stijl, en de effecten hiervan in relatie tot patiëntencontact. 
 1. De relatie kennen tussen overtuiging en gedrag; aan de hand van het model “de logische niveaus” 
 1. Het leerproces van volwassenen kennen met behulp van vier vuistregels. 
 1. Basisprincipes omgaan met weerstand kennen via de veer-sprongmethode 
 1. Motiverend uitleggen kunnen toepassen
   

Voor wie: Apothekers en apothekersassistenten

Accreditatie: kan op verzoek aangevraagd worden

Docenten: Een professionele trainer communicatietechnieken via Marge

Tijd: Een dagdeel/avond (3,5 uren)

Kosten: De eigen bijdrage voor deze workshop is afhankelijk van uw wensen en accreditatie

Download: Motiverend informeren in de apotheek (PDF)

Inschrijven


Zinc:
 NL/SPIRO/17/0015

 INTenS Masterclass

 • Omschrijving - Een unieke masterclass van een dag waarin centraal staat wat de impact is van de inspiratoire flow op de keuze voor een inhalator. Door het gebruik van concrete hulpmiddelen en training van je coachingsvaardigheden leer je samen met je patiënt de zorg nog meer af te stemmen op zijn of haar behoefte.

 • Type - Face-to-face in een klassikale setting

 • Voor wie? - POH's en praktijkverpleegkundigen

 • Accreditatie - Ja

 • Locatie - Op uw eigen locatie exclusieve setting

 • Duur - 1 dag

 • Data - Passend in uw agenda

Meer informatie en inschrijven