1. Life Effects
  2. Patiëntenverhalen
  3. Astma en luchtverontreiniging

Astma en luchtverontreiniging

Getty images/ SDI Productions

Luchtkwaliteit is een onderwerp dat regelmatig in het nieuws komt. Velen van ons die in grote steden wonen, hebben onze plaatselijke politici horen uitleggen hoe zij het probleem zullen aanpakken. Desondanks haalt het Verenigd Koninkrijk volgens Asthma UK momenteel niet zijn doelstellingen inzake beperking van de luchtverontreiniging. In Nederland is dat niet anders. Dit betekent dat veel van de verontreinigende stoffen die astma kunnen beïnvloeden, zoals stikstofdioxide en fijnstof, mensen in gevaar blijven brengen.

Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en is afkomstig van verschillende bronnen, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, wegverkeer, houtkachels, maar ook natuurlijke bronnen zoals stuifwater van de zee. Het grootste deel van de stikstofdioxideverontreiniging is afkomstig van uitlaatgassen en daarom is het meestal zo dat de luchtkwaliteit slechter is in de buurt van snelwegen en in de bebouwde kom van steden.

Hoge niveaus van vervuiling treffen niet alleen astmapatiënten. De risico’s zijn echter groter voor degenen die moeite hebben met ademhalen. En daar komt nog bij dat luchtvervuiling de luchtwegen kan irriteren en astmasymptomen kan uitlokken.

Ik woonde vroeger in een flat in Croydon in Zuid-Londen, een gebied met veel vervuiling. Het was ongelooflijk lastig om als astmatische hardloper en fietser buiten te blijven sporten als de luchtkwaliteit zo slecht was. Vervuiling kan bij veel mensen astma verergeren. Ik merkte dat wanneer de fijnstofniveaus hoog waren, mijn borstkas gespannen aanvoelde, ik meer hijgde en mijn neus en keel kriebelig waren. Het weerhield mij er niet van om de sporten te beoefenen waarvan ik hield, maar ik probeerde wel mijn trainingen aan te passen en te timen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Tips voor het omgaan met luchtverontreiniging

Bekijk de luchtkwaliteitswaarschuwingen voordat u vertrekt

Deze worden vaak vermeld in de weerberichten, of u kunt de website luchtmeetnet.nl over de voorspelling van de verontreiniging bezoeken. Ook sites zoals buienradar vermelden de actuele luchtkwaliteit en de hoeveelheid stikstof en fijnstof.

Zonnige dagen kunnen ertoe leiden dat de verontreiniging blijft hangen, waardoor een smog-effect ontstaat. Harde wind en atmosferische veranderingen kunnen juist weer verontreinigende stoffen uit Zuid-Europa en stof uit de Sahara aanvoeren.

Plan routes die drukke wegen vermijden

Probeer bij het fietsen, wandelen of joggen door de stad de drukke wegen te vermijden. Denk na over verschillende routes die u kunt volgen, zodat u uzelf niet aan zulke hoge vervuilingsniveaus blootstelt. Ik verkies het lopen over (bos)paden boven het lopen langs de weg. Zelfs in de stad probeer ik om naar fietspaden langs het water te gaan of routes weg van het verkeer te kiezen. Als er bijzonder veel verontreiniging wordt gemeld, kunt u overwegen binnen te gaan sporten totdat de verontreiniging tot een veiliger niveau is gedaald.

Probeer vroeg op de dag te gaan sporten

De verontreiniging is later op de middag en 's avonds meestal groter, omdat het dan de kans heeft gehad zich op te hopen.

Vermijd houtkachels, vuurwerk en sigarettenrook

Bij hete, benauwde zomerdagen, wanneer de aanhoudende nevel van vervuiling over de stad hangt, heb ik het meeste last. Toch kan de herfst voor mij ook een uitdaging zijn. Dan gaan veel mensen hun houtkachels opstoken om hun huis te verwarmen. De rookdeeltjes die in de buitenlucht terechtkomen maken mijn astma beslist erger. Het is frustrerend, want ik vind het zelf ook heerlijk om gezellig rond een houtkachel te zitten. Maar u hebt vast wel eens gemerkt hoeveel extra rook er in de lucht hangt na een vuurwerkshow, met als gevolg een korte maar merkbare piek in de plaatselijke luchtverontreiniging. En begin maar niet over sigarettenrook - de dag dat het rookverbod in openbare gelegenheden van kracht werd, was een grote dag voor astmapatiënten!

Vooruitblik

Of toekomstige beleidswijzigingen een effect zullen hebben op de luchtkwaliteit en de gevolgen van vervuiling voor mensen met astma zullen minimaliseren, moet nog blijken. In Londen werd op 8 april de nieuwe Ultra Low Emission Zone geïntroduceerd, met strengere emissienormen voor voertuigen die binnen het centrale deel van de stad rijden. Aangezien Londen van alle Europese hoofdsteden de hoogste stikstofdioxide-verontreiniging heeft, kwam dit geen dag te vroeg.

Voor mij persoonlijk is elke verandering die het wegverkeer vermindert een goede zaak. Voor veel astmapatiënten zijn uitlaatgassen een specifiek probleem dat hen ervan weerhoudt om te gaan sporten of wandelen in gebieden met veel verkeer.

De politiek zal ook moeten nadenken over wat je kunt doen om blootstelling aan luchtverontreiniging in deze gebieden te helpen verminderen. Meer wandelpaden, fietspaden en groene zones waardoor je de mogelijkheid hebt  om uit de buurt van het autoverkeer te blijven zijn hierbij essentieel.

RESP-NL-NP-00092

Ik vond dit artikel:

Deel deze pagina:


Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in ...

Jonge vrouw is gestrest over haar rekeningen voor astma-zorg

Financiën, luchtjes en kou: drie manieren waarop astma mijn leven beïnvloedt

door Sarah Bailey
Lees meer
Vrouw met astma reinigt huis terwijl ze zich voorbereidt om te verhuizen.

Verhuizen met astma: 4 waardevolle tips

door Beki Tovey
Lees meer
Vrouw met astma die geniet van een groepstraining zwangerschapsyoga

Veilig sporten met astma tijdens de zwangerschap

door Beki Tovey
Lees meer